Buget - Finante

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Hotărâri de guvern din domeniul buget-finanţe

Hotărârea Guvernului nr. 720 din 10 octombrie 1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 75 din 24 aprilie 1992
Hotărârea Guvernului nr. 78 din 15 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea trezoreriei finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 30 din 28 februarie 1992
Hotărârea Guvernului nr. 250 din 08 mai 1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 118 din 13 iunie 1995
Hotărârea Guvernului nr. 281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 135 din 25 iunie 1993
Hotărârea Guvernului nr. 63 din 22 februarie 1994 de aprobare a Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 149 din 11 iulie 1997
Hotărârea Guvernului nr. 829 din 25 noiembrie 1994 cu privire la modul de stabilire a premiului anual, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 338 din 7 decembrie 1994
Hotărârea Guvernului nr. 186 din 31 martie 1995 privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numerică a personalului din instituţiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 7 din 12 ianuarie 1998
Hotărârea Guvernului nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 154 din 19 iulie 1995
Hotărârea Guvernului nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 253 din 7 noiembrie 1995
Hotărârea Guvernului nr. 749 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 407 din 27 octombrie 1998
Hotărârea Guvernului nr. 176 din 18 martie 1999 privind aprobarea aplicării Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi personalului din instituţiile de învăţământ, încadrat, pe baza contractului individual de muncă, în funcţii auxiliare şi în alte funcţii specifice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 120 din 23 martie 1999
Hotărârea Guvernului nr. 538 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 329 din 19 iunie 2001
Hotărârea Guvernului nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 181 din 18 martie 2002
Hotărârea Guvernului nr. 181 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 158 din 5 martie 2002
Hotărârea Guvernului nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 109 din 5 februarie 2004
Hotărârea Guvernului nr. 522 din 08 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 346 din 21 mai 2003
Hotărârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 112 din 6 februarie 2004
Hotărârea Guvernului nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 651 din 20 iulie 2004
Hotărârea Guvernului nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 46 din 13 ianuarie 2005
Hotărârea Guvernului nr. 2192 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 66 din 19 ianuarie 2005
Hotărârea Guvernului nr. 224 din 24 martie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de numire şi salarizare a directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 308 din 13 aprilie 2005
Hotărârea Guvernului nr. 567 din 15 iunie 2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 540 din 24 iunie 2005
Hotărârea Guvernului nr. 1251 din 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 977 din 3 noiembrie 2005
Hotărârea Guvernului nr. 1768 din 22 decembrie 2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1183 din 28 decembrie 2005
Hotărârea Guvernului nr. 161 din 3 februarie 2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 172 din 22 februarie 2006
Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 625 din 20 iulie 2006
Hotărârea Guvernului nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 661 din 1 august 2006
Hotărârea Guvernului nr. 1025 din 09 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 704 din 17 august 2006
Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 710 din 18 august 2006
Hotărârea Guvernului nr. 1317 din 20 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 823 din 6 octombrie 2006
Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 882 din 30 octombrie 2006
Hotărârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 978 din 7 decembrie 2006
Hotărârea Guvernului nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1046 din 29 decembrie 2006
Hotărârea Guvernului nr. 9 din 10 ianuarie 2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 71 din 30 ianuarie 2007
Hotărârea Guvernului nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 98 din 8 februarie 2007
Hotărârea Guvernului nr. 105 din 31 ianuarie 2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 103 din 12 februarie 2007
Hotărârea Guvernului nr. 246 din 07 martie 2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 169 din 9 martie 2007
Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 332 din 17 mai 2007
Hotărârea Guvernului nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 473 din 13 iulie 2007
Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iunie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 517 din 1 august 2007
Hotărârea Guvernului nr. 1211 din 4 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 709 din 19 octombrie 2007
Hotărârea Guvernului nr. 144 din 13 februarie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 124 din 18 februarie 2008
Hotărârea Guvernului nr. 215 din 4 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 145 din 9 martie 2009
Hotărârea Guvernului nr. 1324 din 4 noiembrie 2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 800 din 24 noiembrie 2009
Hotărârea Guvernului nr. 1474 din 25 noiembrie 2009 pentru aprobarea normelor de hrană şi a normelor de înzestrare cu tehnică şi materiale necesare hrănirii, ce se aplică în instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 835 din 3 decembrie 2009
text
Hotărârea Guvernului nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 311 din 12 mai 2010
Hotărârea Guvernului nr. 1193 din 24 noiembrie 2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 824 din 9 decembrie 2010
Hotărârea Guvernului nr. 1235 din 6 decembrie 2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 838 din 14 decembrie 2010
Hotărârea Guvernului nr. 1397 din 28 decembrie 2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", publicată în Monitorul Oficial al României nr. 897 din 31 decembrie 2010
 

Cine e online?

Avem 3 vizitatori online

Statistics

Membri : 2807
Conţinut : 104
Număr afişări conţinut : 613524