Buget - Finante

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Home Finanţe exemplificate

Exemple privind întocmirea documentelor financiar-contabile în instituţiile publice

Monografie privind finanţele instituţiilor publiceExemple privind întocmirea documentelor financiar-contabile în instituţiile publice

 

ELABORAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Fundamentarea veniturilor instituţiilor publice (exemplul va fi postat în curând)

Fundamentarea cheltuielilor instituţiilor publice

Exemplul nr. 1: Fundamentarea cheltuielilor Poliţiei Comunitare Craiova pe anul 2010 (sursa: www.primariacraiova.ro)

Exemplul nr. 2: Fundamentarea unui proiect propus la finantare din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare pe baza formularului 98 (sursa: www.isj.tm.edu.ro)

Alte exemple în curând

 

 

Codificări utilizate

Exemplul nr. 1: Codificarea indicatorilor privind finanţele publice

Exemplul nr. 2: Propunere de încadrare bugetară (îndrumar)

Alte exemple în curând

 

 

PROGRAMAREA BUGETARĂ

Programul bugetar

Exemplul nr. 1: Planului Strategic al Ministerului Finanţelor Publice 2010-2013 (OMFP nr. 19/15.01.2010, sursa: www.mfinante.ro)
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2

Exemplul nr. 2: Planul strategic instituţional pe termen mediu 2010 – 2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (sursa: www.mdrt.ro)

 

Alte exemple privind programarea bugetară

 

 

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ŞI ÎNCHEIEREA EXECUŢIEI

Angajarea cheltuielilor

Exemplul nr. 1: Propunerea de angajare a salariilor şi Angajamentul global al salariilor

Alte exemple în curând

Lichidarea (exemplul va fi postat în curând)

Ordonanţarea cheltuielilor

Exemplul nr. 1: Ordonanţarea salariilor

Alte exemple în curând

Plata cheltuielilor (exemplul va fi postat în curând)

Exemplul nr. 1: Declaraţia privind restanţele la energie

Exemplul nr. 2: Planificarea decadală

Alte exemple în curând

Utilizarea viramentelor şi numerarului în instituţiile publice  (exemplul va fi postat în curând)

Acordarea avansurilor  (exemplul va fi postat în curând)

 

 

SALARIZAREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

Ştatul de salarii

Exemplul nr. 1: Ştat de salariu 2011 (inclusiv concediu medical)

Alte exemple privind salarizarea în instituţiile publice

Reîncadrarea

Exemplul nr. 1: Reîncadrarea şi salarizarea personalului bugetar în anul 2011

Alte exemple în curând

 

 

ACHIZIŢIILE DE BUNURI ŞI SERVICII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

Model document de atribuire (exemplul va fi postat în curând)

 

 

INVESTIŢIILE PUBLICE

Listele de investiţii

Exemplul nr. 1: Lista de investiţii pe anul 2009 - Avrig (sursa: www.primaria-avrig.ro)

Alte exemple în curând

Anexele de investiţii

Exemplul nr. 1: Anexele 1 şi 2 pentru o şcoală

Exemplul nr. 2: Anexa 4 pentru o şcoală

Alte exemple în curând

 

 

REGIMUL FINANCIAR AL UNOR CHELTUIELI PUBLICE

Decontarea deplasărilor, detaşărilor şi transferărilor

Exemplul nr. 1: Decontarea unei deplasări în localitate

Exemplul nr. 2: Decontarea unei deplasări în localitate

Exemplul nr. 3: Decontarea unei deplasări în ţară

Exemplul nr. 4: Decontarea unei deplasări în ţară

Exemplul nr. 5: Decontarea unei deplasări în ţară

Exemplul nr. 6: Decontarea unei deplasări în ţară

Alte exemple în curând

Tichetele valorice (exemplul va fi postat în curând)

 

 

OBLIGAŢIILE DECLARATIVE ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE

Declaraţii la ANAF

Exemplul nr. 1: Declaraţia 040 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţiile publice

Alte exemple în curând

 

 

RELAŢIA INSTITUŢIILOR PUBLICE CU TREZORERIA STATULUI

Conturile instituţiilor publice  (exemplul va fi postat în curând)

Programarea plăţilor iniţiate de instituţiile publice (exemplul va fi postat în curând)

Plăţile instituţiilor publice

Exemplul nr. 1: Extras de cont de Trezorerie (sursa: www.pmb-cpp.ro)

Alte exemple în curând

 

 

CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE

Documente contabile  (exemplul va fi postat în curând)

Inventarierea elementelor de activ şi datoriilor (exemplul va fi postat în curând)

Reevealuarea şi amortizarea activelor fixe (exemplul va fi postat în curând)

Monografie privind finanţele instituţiilor publice

 

 

Descriere (descarcă html)

 

Operaţiuni din anul 2010 (premergătoare celor din anul 2011)


15 noiembrie 2010: Fundamentarea proiectului de buget pentru cantină Descarcă model de buget pentru cantină
16 noiembrie 2010: Întocmire plan anual al achiziţiilor publice Descarcă model PAAP
23 decembrie 2010: Planificarea plăţilor la Trezorerie pentru decada 1 din ianuarie 2011 Descarcă model raportare decadală

 

Operaţiuni din anul 2011


3 ianuarie 2011: Primirea filei de buget local şi listei de investiţii pentru anul curent Descarcă model buget şi listă de investiţii (var. 28.02.11)
3 ianuarie 2011: Solicitarea finanţării de la bugetul local Descarcă model solicitare
4 ianuarie 2011: Se depun dispoziţiile bugetare la Trezorerie Descarcă model dispoziţii bugetare (actualizat 02.03.2011)
4 ianuarie 2011: Se primesc extrasele de cont pentru deschiderile de credite bugetare Descarcă model extrase (actualizat 02.03.2011)
5 ianuarie 2011: Ştat de salarii - decembrie 2010 Descarcă model stat
6 ianuarie 2011: Propunerea de angajare a drepturilor salariale Descarcă model propunere de angajare (var. 28.02.11)
6 ianuarie 2011: Angajament global pentru drepturilor salariale Descarcă model angajament global (var. 28.02.11)
6 ianuarie 2011: Ordonanţările pentru drepturilor salariale Descarcă model ordonanţări
10 ianuarie 2011: Ordine de plată pentru plata drepturilor salariale Descarcă model ordine de plată
10 ianuarie 2011: Extrase de cont pentru plăţile din Trezorerie Descarcă model extrase
14 ianuarie 2011: Evaluare valoare contracte în derulare Descarcă model notă justificativă
14 ianuarie 2011: Propunerea de angajare a contractelor în derulare Descarcă model propuneri de angajare (actualizat 07.03.2011)
14 ianuarie 2011: Angajament global pentru contractele în derulare Descarcă modele angajamente globale
14 ianuarie 2011: Ordonanţarea unei facturi de telefon fix Descarcă model ordonanţare
14 ianuarie 2011: Planificarea plăţilor la Trezorerie pentru decada 3 din ianuarie 2011 Descarcă model raportare decadală
17 ianuarie 2011: Referat de oportunitate şi referat de avans Descarcă modele referate (var 07.03.2011)
17 ianuarie 2011: Propunere angajare cheltuieli de deplasare Descarcă model propunere de angajare
17 ianuarie 2011: Angajament individual pentru cheltuieli de deplasare Descarcă model angajament individual
24 ianuarie 2011: Ordin de plată de Trezorerie Descarcă model ordin de plată
24 ianuarie 2011: Extras de cont de Trezorerie Descarcă model extras
28 ianuarie 2011: Retragere de numerar din Trezorerie Descarcă model cec numerar
28 ianuarie 2011: Depunerea numerarului în casierie Descarcă model registru de casă (var. 09.03.2011)
28 ianuarie 2011: Dispoziţie de plată pentru ridicare numerar din casierie Descarcă model dispoziţie de plată (adăugat 02.03.2011)
31 ianuarie 2011: Ordonanţarea unei facturi de telefon mobil Descarcă model ordonanţare
31 ianuarie 2011: Ordin de plată factură servicii telefon mobil Descarcă model ordin de plată
31 ianuarie 2011: Extras de cont de Trezorerie Descarcă model extras
1 februarie 2011: Solicitare deschidere credit bugetar pentru februarie 2011 Descarcă model solicitare
2 februarie 2011: Dispoziţii bugetare pentru deschidere credit bugetar Descarcă model dispoziţii bugetare
2 februarie 2011: Extrase de cont de Trezorerie Descarcă model extrase
4 februarie 2011: Ştat de salarii - ianuarie 2011 Descarcă model ştat
4 februarie 2011: Ordonanţări salarii Descarcă modele ordonanţări
5 februarie 2011: Execuţie bugetară luna ianuarie Descarcă model anexa 7
6 februarie 2011: Decont deplasare Descarcă model decont deplasare internă
6 februarie 2011: Depunere avans neutilizat Descarcă model chitanţă
6 februarie 2011: Încasare numerar Descarcă model registru de casă
6 februarie 2011: Ordonanţare decont deplasare Descarcă model ordonanţare
7 februarie 2011: Depunere numerar la Trezorerie Descarcă modele foi de vărsământ
7 februarie 2011: Depunere numerar la Trezorerie Descarcă model registru de casă
7 februarie 2011: Depunere numerar la Trezorerie Descarcă model extras
10 februarie 2011: Plată salarii Descarcă modele ordine de plată
10 februarie 2011: Plată salarii Descarcă modele extrase
11 februarie 2011: Achiziţie tonere pentru proiect european Descarcă model propunere angajare
11 februarie 2011: Achiziţie tonere pentru proiect european Descarcă model angajament bugetar individual
11 februarie 2011: Achiziţie tonere pentru proiect european Descarcă model ordonanţare
11 februarie 2011: Achiziţie tonere pentru proiect european Descarcă model ordin de plată
11 februarie 2011: Achiziţie tonere pentru proiect european Descarcă model extras de cont
21 februarie 2011: Achiziţie investiţii Descarcă model propunere angajare
21 februarie 2011: Achiziţie investiţii Descarcă model angajament bugetar individual
28 februarie 2011: Achiziţie investiţii Descarcă model ordonanţare
28 februarie 2011: Achiziţie investiţii Descarcă model anexă 1b pentru investiţii
28 februarie 2011: Achiziţie investiţii Descarcă model anexă 2 pentru investiţii
28 februarie 2011: Achiziţie investiţii Descarcă model anexă 4 pentru investiţii
28 februarie 2011: Achiziţie investiţii Descarcă model ordin de plată
28 februarie 2011: Achiziţie investiţii Descarcă model extras de cont

Notă: exemplele prezentate au numai un caracter informativ. Autorii materialor îşi declină raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera consultarea şi utilizarea materialelor.

 

Cine e online?

Avem 3 vizitatori online

Statistics

Membri : 2800
Conţinut : 104
Număr afişări conţinut : 608264